خانه ادوارد گوری قسمت اول(!)

به نام خدا

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 خانه ادوارد گوري، بندر يارموث(Yaremouth)، ماساچوست

 

 

ادوارد گوري استاد ترساندن هاي مرگبار، با طرفداراني حريص در امريكا و ساير كشورهاي دنيا، نويسنده و تصويرگري پركار است. او بيش از يك دهه است كه در بندر يارموث ماساچوست در روستاي كيپ كاد (Cape Cod) كه از سال 1638 قدمت دارد، زندگي كرده است. اولين سفيدپوستي كه در اين روستا خانه ساخته است يكي از زائران مي فلاور(Mayflower) بود و استفان هاپكينز نام داشت كه گفته شده است تنها امريكايي است كه در يكي از نمايشنامه هاي شكسپير از او ياد شده است: استفانوي خروشان.

اما اين سابقه تاريخي – ادبي چيزي نبود كه باعث مهاجرت آقاي گوري، بعد از سالها زندگي در شهر نيويورك به عنوان يك نخبه مبلغ ضد فرهنگي به بندر يارموث شده باشد. در هر حال گوري  با كينه اي اوليه ساكن اين روستا شد. اما هرگز آنجا را ترك نكرد. كلبه اي كه او در سال 1985 خريد در سال 1800 ساخته شده بود.

اگر شما ندانيد كه چه كسي در اين خانه زندگي مي كند، ظاهر بنا به شما خواهد فهماند كه صاحبخانه بايد فردي خارق العاده و خاص باشد. خانه رو به سمت روستايي سبز و دوست داشتني دارد. روستايي با خانه هايي پاكيزه و آراسته و سفيد با بوته هايي هرس شده. "  آراسته " و " هرس شده "، صفاتي هستند كه به سختي به خانه بي حريم خاكستري تخته پوش گوري و زمين اطرافش مي توان نسبت داد!

" در حال تخريب "، " پوسته پوسته " و " مندرس " به نظر مناسبتر مي آيند. خانه تداعي گر " پائيز ( ويا سقوط) خانه مرشد " نيز هست.

 

آقاي گوري مي گويد:" شعر گفتن به روشي متفاوت با آنچه ديگران گفته اند مي تواند سرگرمي خوبي باشد. "  او را مي توان مانند اشعارش با اين كلمات توصيف كرد: مرتبط با ارواح، شكارچي، مرگ و غول صفت. اما گوري به كارهايش اينگونه نگاه نمي كند . احساس او اين است:" زندگي اساسا هولناك است و شايد من در حال تلاش براي در دست گرفتن عناصر ناآرم آن باشم. ولي من همچنان سعي مي كنم در نوشته هايم نشان دهم كه زندگي بسيار پوچ و مزخرف(!) است، زندگي يك كمدي است."

 

خانه گوري به وسيله شخصي به نام كاپيتان هووس ساخته شده بود. هووس روزي  در دريا ناپديد شد. اين عينا سرنوشتي است كه بسياري از شخصيت هاي نوشته هاي گوري به آن دچار مي شوند؛ بچه هايي كه او آنها را براي هجو گويي و هزل مناسب مي داند.

با اين مقدمه بازديد كنندگان براي رويارويي با هرچيز غير منتظره اي در خانه گوري آمادگي دارند. آنها به وسيله گوري به سمت در پشتي راهنمايي مي شوند؛ پله هايي با چوبهايي شكننده و بوته هايي كه به طرز عجيبي رشد كرده اند در جلو خانه خودنمايي مي كنند.

آشپزخانه تنها اتاق قابل تحمل درخانه است! اين اتاق تماما سفيد است و ....

 

ادامه دارد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید