معمار خجالتی

به نام خدا

راتان تاتا در خانواده ای بسیار سرشناس و متمول در هند به دنیا آمد...ادامه دارد 

 

---------------------------------------

نکته: دیدن چهره معمار هندی راتان تاتا خاطره ٨-٩ سالگی ام را زنده کرد...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید