سئوال يكي از خوانندگان وبلاگ

به نام خدا

معماران پاسخ دهند!

آيا کسانی که دنبال معماری ميروند و يا آرشيتکتها دارای خصوصيات روحی يا روانی خاصی هستند ؟

آيا  منبعي برای شناخت حالات روحی معماران وجود دارد؟

يادداشت من: كساني كه دوست دارم پاسخشان را بدانم تمام بلاگرهاي معمار+ خوانندگان معمار+ خوانندگان مرتبط با معماري هستند.

labyrint.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید