یک گروه یک بنا: گروه Jerde

به نام خدا

ساختمان جدید کوکا کولا در آتلانتا، امریکا

 

در بخش فلسفه این گروه آمده است:

Jerde Placemaking is focused on making places where people love to go. Our Places attract millions of people every day and make them want to come back. 

خلق فضاها در این گروه بر ساخت مکانهایی متمرکز شده است که مردم دوست دارند بروند. مکان های ما هر روزه میلیون ها نفر را جذب می کند و آنها را وادار می کند بازهم به آنجا مراجعه کنند.

/ 0 نظر / 25 بازدید