پايان نامه من در يک نگاه (۹)

به نام خدا

نورپردازی در تلویزیون

نور پردازي بر برداشت بيننده و واكنش او نسبت به تصاوير تخت تاثيري مستقيم دارد. علاوه بر جلوه بصري و محيطي صحنه، نورپرازي تعبيرات بيننده را درباره اندازه، شكل و فاصله اشياء نيز متاثر مي كند.

نور پردازي قادر است شكلي را احيا كند يا آن را از بين ببرد؛ توجه را به بافت اشياء جلب كند يا آنها را مخفي سازد. محيطي كه به طور ناآشنا و عجيب نورپردازي شده باشد اسرار آميز به نظر مي رسد يا شخصيت خود را از دست مي دهد. بنابراين، نور پردازي نه فقط عامل اساسي براي كاركرد دوربين است بلكه انگيزه اي براي بسياري از واكنش هاي بيننده خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید