تجويز سمپادی!

به نام خدا

درست خاطرم نيست چه تاريخي بود اما خيلي نزديك به زمان كنكور بود.سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) براي تقويت روحيه دانش آموزان اقدام به پخش چند صفحه اي نوشته به عنوان تجاويز( جمع تجويز!!) قبل كنكوري كرده بود. و عجب تجويزي...!!!

آنقدر كه مطالب نوشته ها پربار بودند هنوز هم 3 برگه آن را نگه داشته ام. كه در اينجا خلاصه اي از مهمترين نكات را خواهم نوشت. باشد كه به لطف و كرم خداوندگاران مفيد فايده افتد و طايفه كنكوري(البته منظور كنكوريان خرقه پوش است!!) را از آن نصيب مسلم گردد!
قابل توجه دانش آموزان عزيز
سلام .خسته نباشيد.چندين ماه را پر تلاش و خستگي ناپذير پيموده ايد و تنها يك ماه ديگر تا كنكور سراسري باقي است.
در اين شرايط كم كم بار رواني بيشتر خواهد شد(!) وبيشتر از اين كه به فكر درس خواندن باشيد فكر نتيجه كنكور خواهيد بود ...به نتيجه فكر كردن هيچ دردي را از كسي دوا نخواهد كرد.
و اما اصل مطلب: در ماه آخر چه بكنيم؟
1-هر چه قدر درس خوانده ايد حتي اگر ناقص است ماه آخر ديگر براي يادگيري و فهم مطالب نيست(!)
2-الان ديگر وقت يادگيري و فهم مطالب نيست .يك ده آباد به از صد شهر ويران(!)
3-...كنكور امتحان پايان ترم نيست كه شب آن بخواهيد درس بخوانيد و يا نخوابيد...حول و حوش ساعت ده خود را براي خواب آماده كنيد.
4-در سر جلسه كنكور سراسري اگر احساس كرديد تستي اشتباه دارد خيلي راحت از آن بگذريد و مطمئن باشيد مراقب جلسه در اين رابطه هيچ كاري براي شما نمي تواند بكند.پس بي جهت وقتتان را هدر نكنيد.
5-مراقب باشيد تست را غلط نزنيد(!) .نزده گذاشتن تست خيلي خيلي بهتر از غلط زدن آن است. به شانس و اين جور چيزها تكيه نكنيد . دست به كارهاي ابلهانه مثل زدن يك گزينه خاص و يا به تناوب زدن گزينه نزنيد.6-به خدا توكل كنيد كه او هيچ تلاشي را بي پاسخ نمي گذارد حتي اگر ز حكمت ببندد دري ،به رحمت گشايد در ديگري.قبولي در كنكور سراسري همه چيز زندگي نيست .خيلي ها بوده اند كه به دانشگاه نرفته اند ولي در تمام ابعاد زندگي موفق تر از دانشگاه رفته ها بودند.
به اميد موفقيت تمامي شما(از خودم!)

/ 0 نظر / 4 بازدید