يک سايت مفرح! تلفيق من و حديد!

به نام خدا

از طریق یکی از مجلات سایتی را پیدا کرده ام که می تواند دو چهره را با هم تلفیق کند.

من هم چهره خودم را با ظه حدید تلفیق کرده ام نتیجه را ببینید!

me2.jpeg

+

j.jpeg

=

ninazaha.jpeg

!

/ 0 نظر / 3 بازدید