شايد روزی...

به نام خدا

شاید روزی بتوانیم یک معماری قابل حمل داشته باشیم! کسی چه می داند!

Mobilearc.jpg

/ 2 نظر / 3 بازدید

اگه ميشه بخش معرفی مهندسين مشاور رو ادامه بدين

سعيد

اتفاقا يک مطلب در مورد آقای هادی تهرانی معمار ايرانی مقيم لندن خواندم. يکی از کارهای جالب ايشان جا دادن وسايل يک محيط مانند يک دفتر کار يا يک اتاق نشيمن در يک چمدان است. البته اگر منظورتان از يک معماری قابل حمل همين باشد.