یک اتفاق ساده

 به نام خدا

امروز در غرفه LNK   نمایشگاه کتاب یک اتفاق جالب افتاد:

پسر از دختری که یکی از مسئولان غرفه بود سراغ کتاب تویو ایتو را گرفت. دختر با اعتماد به نفس بسیار بالا پس از گفتن یک چی کشدار گفت: اونو نه اما کتاب توی فور بویز و داریم!

نکته1: این اتفاق واقعی است و من شخصا شاهد این گفتگوی ساده بودم!

نکته2: ساعت 12 و خورده ای روز یکشنبه 15 اردی بهشت اتفاق افتاد.

نکته ۳ :بعد از یک صبح تا ظهر خسته کننده چقدر می چسبد که در خانه یک لیوان(!) چای را نرم نرم بنوشی!

/ 0 نظر / 5 بازدید