اولين کتاب معماری که خريديد چه بود؟

به نام خدا

آیا به خاطر می آورید اولین کتابی که در دوره دانشجویی خود در رشته معماری و مرتبط با معماری خریدید چه بوده است؟

جالب است بدانید که:

Neufert's Architects'
Data
was the first book I bought when I started my studies in architecture.
It was invaluable for me then & it is still a useful aid in my designs."

Cesar Pelli, Architect

booktop.jpg

bookmiddle.jpg

bookbottom.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید