طنز!

به نام خدا

این تصویر مرا به یاد حکایت خودم و پایان نامه انداخت! ( ضمنا تفسیر آزاد است به این معنی که هر دو شخصیت این عکس را می توان پایان نامه تصور کرد، مهم تلاش برای رسیدن است حال یا از جانب شخص یا از جانب پایان نامه!!)

ostrich_liam.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید